Danh sách các ngân hàng uy tín tại Việt Nam

Các ngân hàng uy tín tại Việt Nam là  những ngân hàng có tính cẩn thận và đáng tin cậy trong việc giữ và quản lý tiền tệ của khách hàng, cung cấp các dịch vụ tài chính và ngân hàng và hoạt động kinh doanh theo các quy tắc và chính sách phù hợp. 

Ngân hàng uy tín còn cần có một hệ thống kiểm soát và quản lý nội bộ tốt, đồng thời có khả năng tồn tại và phát triển lâu dài. Tính uy tín của ngân hàng có thể được xem xét dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm các chỉ số tài chính, đánh giá của các tổ chức tín dụng và những tiêu chuẩn công nghiệp. Cùng Sosanhthoi.com tìm hiểu chi tiết các tổ chức ấy tên là gì nhé!

Danh sách các ngân hàng trong nước uy tín tại Việt Nam

1. Ngân hàng Agribank

Ngân hàng Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hay còn gọi là Agribank là một ngân hàng công cộng của Việt Nam, được thành lập vào năm 1979. Agribank có trụ sở chính tại Hà Nội và có hơn 1.300 chi nhánh tại khắp cả nước. 

Ngân hàng này chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nông dân, các doanh nghiệp nông nghiệp và các hoạt động nông thôn khác. Ngoài ra, Agribank cũng cung cấp các dịch vụ tài chính thông thường cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Agribank là một trong những ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam.

Vay vốn tín dụng sạch, an toàn!

Tnex

app tnex

VPBank

VPBank NEO

Jeff app

Jeff app

Crezu

Crezu

Mazilla

Mazilla

Visame

Visame

Credilo

Credilo

Finloo

Finloo

2. Ngân hàng Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) là một ngân hàng công cộng của Việt Nam, được thành lập vào năm 1963. Vietcombank có trụ sở chính tại Hà Nội và có hơn 1.000 chi nhánh và phòng giao dịch tại khắp cả nước. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam và quốc tế. Vietcombank còn cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, tài chính đầu tư, vay mua ô tô và bảo hiểm. Vietcombank là một trong những ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam.

3. Ngân hàng Vietinbank

VietinBank là một ngân hàng công cộng của Việt Nam, được thành lập vào năm 1988. VietinBank có trụ sở chính tại Hà Nội và có hơn 1.300 chi nhánh và phòng giao dịch tại khắp cả nước. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. VietinBank còn cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, tài chính đầu tư, vay mua ô tô và bảo hiểm. VietinBank là một trong những ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam.

4. Ngân hàng Á Châu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là một ngân hàng công cộng của Việt Nam, được thành lập vào năm 1993. ACB có trụ sở chính tại Hà Nội và có hơn 1.000 chi nhánh và phòng giao dịch tại khắp cả nước. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. ACB còn cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, tài chính đầu tư, vay mua ô tô và bảo hiểm. ACB là một trong những ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam.

5. Ngân hàng VPBank

VPBank là một ngân hàng công cộng của Việt Nam, được thành lập vào năm 1993. VPBank có trụ sở chính tại Hà Nội và có hơn 600 chi nhánh và phòng giao dịch tại khắp cả nước. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. VPBank còn cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, tài chính đầu tư, vay mua ô tô và bảo hiểm. VPBank là một trong những ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam.

6. Ngân hàng TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) là một ngân hàng công cộng của Việt Nam, được thành lập vào năm 2008. TPBank có trụ sở chính tại Hà Nội và có hơn 400 chi nhánh và phòng giao dịch tại khắp cả nước. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. TPBank còn cung cấp các dịch vụ chuyển tiền quốc tế, tài chính đầu tư, vay mua ô tô và bảo hiểm. TPBank là một trong những ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam.

7. Ngân hàng Sacombank

Sacombank là một ngân hàng có trụ sở tại Việt Nam. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1993 và hiện nay là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam. 

Sacombank có mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Ngân hàng này cũng có một số chi nhánh tại các nước khác trên thế giới. Sacombank là một trong những ngân hàng uy

8. Ngân hàng MB

Ngân hàng MBBank là một ngân hàng có trụ sở tại Việt Nam. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1991 và hiện nay là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam. 

MBBank có mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam. Ngân hàng này cũng có một số chi nhánh tại các nước khác trên thế giới. MBBank là một trong những ngân hàng uy tín tại Việt Nam.

Danh sách các ngân hàng nước ngoài uy tín tại Việt Nam

1. Ngân hàng Shinhan

Ngân hàng Shinhan

Shinhan Bank là một ngân hàng quốc tế có trụ sở tại Hàn Quốc. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1897 và hiện nay là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Hàn Quốc. Shinhan Bank có mạng lưới phân phối rộng khắp châu Á và có một số chi nhánh tại Việt Nam. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Shinhan Bank là một trong những ngân hàng quốc tế uy tín tại Việt Nam.

2. Ngân hàng Citibank

Citibank là một ngân hàng quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1812 và hiện nay là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới. Citibank có mạng lưới phân phối rộng khắp toàn cầu và có một số chi nhánh tại Việt Nam. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Citibank là một trong những ngân hàng quốc tế uy tín tại Việt Nam.

3. Ngân hàng Standard Chartered

Ngân hàng Standard Chartered là một ngân hàng quốc tế có trụ sở tại Anh Quốc. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1969 và hiện nay là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới. Standard Chartered có mạng lưới phân phối rộng khắp toàn cầu và có một số chi nhánh tại Việt Nam. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Standard Chartered là một trong những ngân hàng quốc tế uy tín tại Việt Nam.

4. Ngân hàng Woori

Woori Bank là một ngân hàng quốc tế có trụ sở tại Hàn Quốc. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1899 và hiện nay là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Hàn Quốc. Woori Bank có mạng lưới phân phối rộng khắp châu Á và có một số chi nhánh tại Việt Nam. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Woori Bank là một trong những ngân hàng quốc tế uy tín tại Việt Nam.

5. Ngân hàng KBank

Kbank là một ngân hàng quốc tế có trụ sở tại Thái Lan. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1945 và hiện nay là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Thái Lan. Kbank có mạng lưới phân phối rộng khắp châu Á và có một số chi nhánh tại Việt Nam. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Kbank là một trong những ngân hàng quốc tế uy tín tại Việt Nam.

6. Ngân hàng CIMB

Ngân hàng CIMB (Commercial International Merchant Bankers) là một ngân hàng quốc tế có trụ sở tại Malaysia. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1959 và hiện nay là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Malaysia. CIMB có mạng lưới phân phối rộng khắp châu Á và có một số chi nhánh tại Việt Nam. 

Ngân hàng này cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới. CIMB là một trong những ngân hàng quốc tế uy tín tại Việt Nam.

Lời kết

Các ngân hàng uy tín tại Việt Nam là những ngân hàng tốt nhất là một trong những lựa chọn tốt nhất cho khách hàng khi lựa chọn một ngân hàng để giữ và quản lý tiền tệ của họ, vì ngân hàng uy tín có thể đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng về dịch vụ tài chính và ngân hàng, có hệ thống kiểm soát và quản lý nội bộ tốt và có khả năng tồn tại và phát triển lâu dài. Tuy nhiên, khách hàng vẫn nên lựa chọn ngân hàng phù hợp với nhu cầu và mong đợi của mình!

Có thể bạn chưa biết!

5/5 - (5 bình chọn)

Nguyễn Thu Hiền

Công việc bắt đầu cũng như kết thúc chính là tín dụng nói riêng hay tài chính ngân hàng nói chung. Nguyễn Thu Hiền hiện là Founder - CEO của website Sosanhthoi, tự tin mình có hơn 9 năm kinh nghiệm, chuyên môn lĩnh vực vay vốn. Hiền sẵn sàng tư vấn, gợi ý các gói vay vốn luôn thoả 3 tiêu chí: thủ tục đơn giản, chính sách minh bạch và quy trình miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *