Danh mục: Danh bạ

Danh bạ điện thoại là một danh sách các thông tin liên lạc, bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ của một hoặc nhiều người. Nó được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin liên lạc của các cá nhân, công ty, tổ chức, tổ chức phi lợi nhuận và các địa điểm khác.

Danh bạ điện thoại có thể được lưu trữ trên điện thoại di động, máy tính hoặc các thiết bị khác và thường được sắp xếp theo thứ tự chữ cái theo tên của người liên lạc. Danh bạ điện thoại cũng có thể được lưu trữ trên mạng hoặc trong các dịch vụ đám mây, giúp cho người dùng có thể truy cập và quản lý danh bạ của mình từ bất cứ đâu và bất cứ khi nào.