Thẻ: Số điện thoại

Việc nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ có thể làm cho chúng ta cảm thấy bối rối hoặc lo lắng. Dưới đây là một số kinh nghiệm xử lý trước số điện thoại lạ:

  • Đừng quá lo lắng: Nếu bạn nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, đừng quá lo lắng ngay lập tức. Có thể đó là một cuộc gọi ngẫu nhiên hoặc có một lý do hợp lý.
  • Tìm hiểu về số điện thoại: Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm trực tuyến để tìm hiểu về số điện thoại đó. Nếu đó là một cuộc gọi gian lận hoặc lừa đảo, thông tin sẽ được chia sẻ trên mạng.
  • Đừng cung cấp thông tin cá nhân: Nếu số điện thoại lạ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ hoặc thông tin tài khoản, đừng cung cấp cho họ.
  • Không trả lời cuộc gọi nếu cảm thấy không an toàn: Nếu bạn cảm thấy không an toàn khi nhận cuộc gọi, bạn có thể không trả lời hoặc cắt cuộc gọi.
  • Sử dụng các ứng dụng chặn cuộc gọi: Bạn có thể sử dụng các ứng dụng chặn cuộc gọi để chặn số điện thoại lạ hoặc số điện thoại mà bạn không muốn nhận cuộc gọi từ.
  • Báo cáo cho cơ quan chức năng: Nếu bạn nhận được các cuộc gọi lừa đảo, gian lận hoặc đe dọa, hãy báo cáo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ và bảo vệ.